Tribunals

Mediació

Estrangeria

No sempre els conflictes són jurídics, encara que per raons culturals ens assembli el contrari. I en conseqüència no sempre la solució jurídica és la més idònia per a resoldre el conflicte.

Anàlisi del procediment a seguir en l´àmbit judicial i possibilitats d´èxit. Procediments extrajudicials, de mutu acord i contenciosos.

L´estrangeria és una matèria multidisciplinar que regula les condicions, la situació jurídica  i els interessos de les persones que no són nacionals del nostre país.